Bakonytamási Evangélikus Egyházközség
 
1%

1%

 
Menü
Bakonytamási Evangélikus Egyházközség
Egyházi épületek
 

Egyházi épületek

EGYHÁZI ÉPÜLETEK

Templom és parókia:

Jelenlegi formáját 1857-ben nyerte el, amikor a falu középkori temploma kibővítésre és átépítésre került, népi klasszicista illetve egyes berendezési tárgyaira nézve késő barokk stílusban. A jelenlegi torony az említett háborús kár miatt 1946-ban épült újjá, az eredetinél egyszerűbb, de magasabb formában készült el. Gyűjtés indult 1971-től 1973-ig a templom javára, aminek következtében megtörtént a templom tatarozása. 1992-ben a gyülekezet temploma külső belső felújítást kapott. Az ezért való hálaadó ünnepély 1993-ban volt. Ekkor határozta el a gyülekezet, hogy a régi parókia és gyülekezeti ház helyére újat épít, az iskolaépületekért kapott kárpótlási pénzből. Az építkezés 1996-ban kezdődött el és teljes egészében csak 2006-ban fejeződött be, melyet nagy gonddal és odaadással készített a gyülekezet tagjai. 2007-ben a templom fennállásának 150. évfordulója alkalmából, az ünnepre készülve szeretnénk a templomunkat felújítani.

Társoldalak
Elérhetőségeink
Istentiszteletek
Körlevél
Térkép
Bakonytamási térképe
Alapítvány
Táborunk 2007-ben
Böjti sorozat 2007-ben
Anyák napi istentisztelet beszámoló 2007. 05.06.
Emlékeim egy találkozóról.
Gyülekezeti terem és lelkészlakás szentelése 2001-ben
Esperes a Bakony mélyén
Lelkészavatás a Bakonyalján 2004-ben
Tamástalanság Bakonytamásiban
2007. november 3-án az ünnepségen elhangzott beszámoló
A torony csúcszáró gömbjében elhelyezett irat
Templomszentelési hálaadó ének
Templomszentelési imádság
Bakonytamási evangélikus templom története évszámokban
Bakonytamási község elhelyezkedése és története:
Gyülekezetünk története
A gyülekezet műkincsei:
Úrvacsorai készlet:
Bakonytamásiban születtek:
2006-ban megválasztott gyülekezeti tisztségviselők:
 
Képek

Templomunk 2005 telén
Kép a karzatból
A Bakony télen
A gyülekezeti terem
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster