Bakonytamási Evangélikus Egyházközség
 
1%

1%

 
Menü
Bakonytamási Evangélikus Egyházközség
Körlevél
 

Körlevél

KEDVES TESTVÉRÜNK!

Ez évben is szeretnénk egy körlevél segítségével tájékoztatni a gyülekezetünk életéről. 2007. február 28-án tartottunk presbiteri gyűlést, melyen határozat született, hogy ebben az évben is 3000 Ft. az egyházfenntartói járulék minimum mértéke a tavalyi évnek megfelelően. 2007. december 9-én, ádvent 2. vasárnapján szeretnénk templomunk fennállásának 150. évfordulóját megünnepelni. Erre az ünnepi alkalomra szeretnénk templomunkat Isten dicsőségére felújítani, amit őseink nagy áldozat vállalással építettek fel. Nagy örömünk, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház 5.000.000 Ft-tal támogatja terveink megvalósítását. El kell azonban azt is mondanunk, hogy a templom teljes felújítása 12.000.000 Ft-ba kerülne. A presbitérium határozata, hogy fontossági sorrendben fogunk neki állni a munkálatoknak. Elsőként a tető cserét és víz elvezetést szeretnénk megoldani. Úgy számoltunk körülbelül 1 millió Ft adományra lenne szükség ahhoz, hogy a templom külső javítását és színezését is el tudjuk végezni. Ehhez nagy összefogásra és minden jó szándékú adományra szükség van. Szeretnénk mindenkit megszólítani azokat, akik itt élnek, akik a gyülekezetünkhöz tartozó településeken élnek és azokat is, akik Bakonytamásiból származtak el. A presbitérium kérése, hogy mindenki lehetőségeihez mérten támogassa a templomunk megújulását. Továbbá kérjük, lehetőség szerint az év első felében szíveskedjenek az egyházfenntartói járulékukat és adományukat is befizetni, mivel csak ezekkel a pénzekkel gazdálkodhatunk a felújításnál. Pénzbefizetés lehetőség Erdélyi Zoltán pénztárosnál, a Lelkészi Hivatalban és istentisztelet után van. A gyülekezetünk számlaszáma: 59800156-11020222

Adományukról igazolást tudunk kiállítani, mely csökkenti az éves adóalapjukat. Minden adományozónak a neve és adománya bekerül a gyülekezet Aranykönyvébe.

A mi Istenünk adja áldását terveink megvalósításához!

Adózó állampolgárok adójuk kétszer 1%-ról maguk dönthetnek. Ha erről a lehetőségükről lemondanak, akkor az állam maga dönt ennek felhasználásáról.

Adójuk 1%-át felajánlhatják a Magyarországi Evangélikus Egyház részére, ennek technikai száma: 0035 A másik 1%-val a Bakonytamási Evangélikus Gyülekezeti Házért Alapítványt támogathatják, melynek adószáma: 18915473-1-19

Köszönjük, hogy tavaly is támogatta egyházközségünk működését, és ebben az évben is támogatja gyülekezetünk terveinek megvalósulását. Ön és kedves családja életére Isten gazdag áldását kérjük:

Erdélyi Zoltán pénztáros, Szakos Csaba h.lelkész és Németh Károly felügyelő

Bakonytamási, 2007. március 19.

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!

Társoldalak
Elérhetőségeink
Istentiszteletek
Térkép
Bakonytamási térképe
Alapítvány
Táborunk 2007-ben
Böjti sorozat 2007-ben
Anyák napi istentisztelet beszámoló 2007. 05.06.
Emlékeim egy találkozóról.
Gyülekezeti terem és lelkészlakás szentelése 2001-ben
Esperes a Bakony mélyén
Lelkészavatás a Bakonyalján 2004-ben
Tamástalanság Bakonytamásiban
2007. november 3-án az ünnepségen elhangzott beszámoló
A torony csúcszáró gömbjében elhelyezett irat
Templomszentelési hálaadó ének
Templomszentelési imádság
Bakonytamási evangélikus templom története évszámokban
Bakonytamási község elhelyezkedése és története:
Gyülekezetünk története
Egyházi épületek
A gyülekezet műkincsei:
Úrvacsorai készlet:
Bakonytamásiban születtek:
2006-ban megválasztott gyülekezeti tisztségviselők:
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster