Bakonytamási Evangélikus Egyházközség
 
1%

1%

 
Menü
Bakonytamási Evangélikus Egyházközség
Esperes a Bakony mélyén
 

Esperes a Bakony mélyén

Esperes a Bakony mélyén

A bakonyszentlászlói templom renoválása miatt Bakonytamásiban iktatták be hivatalába szeptember 27-én Ördög Endrét, a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye megválasztott esperesét. Mivel az ünnepségnek helyet adó település is szolgálati területéhez tartozik, a bakonytamásiak joggal lehettek büszkék arra, hogy – Tatay Sámuel után – az egyházmegye gyülekezetei ismét az ő lelkipásztoruknak szavaztak bizalmat. Az ünnepi istentisztelet igei szolgálatát Ittzés János püspök végezte, aki az iktatás meghívóján olvasható bibliai szakasz, Jn 15,5.9 alapján hirdette Isten igéjét. Hangsúlyozta, hogy egyre bonyolultabbá váló világunkban az emberek egyszerűségre törekednek. A „modellgyártás” korában élünk. A szavainkban is érezhető ez a törekvés, pedig igazán csak egyre van szükségünk: az egyház Urára, Jézusra, mert csak érte, általa és benne él az egyház. Szüntelenül meg kell kérdeznünk magunktól, hogy őt képviseljük-e még szolgálatunkban, miközben az anyagiakon vitatkozunk, vagy éppen az igazi közösséget keressük az egyházban. Ápolt kapcsolatra van szükségünk vele és egymással is, miképpen a szőlőveszszők is csupán a szőlőtőn keresztül maradnak kapcsolatban egymással. Kétkedni sok mindenben lehet, de Jézusban soha nem kételkedhetünk! Az igehirdetés után Koczor György espereshelyettes – Görög Zoltán, az egyházmegye rangidős lelkésze, valamint Schermann Gábor lelkész közreműködésével – iktatta be hivatalába Ördög Endrét. Az ünnepi közgyűlésen elsőként Kiss Attila egyházmegyei felügyelő köszöntötte elnöktársát, majd felkérte székfoglaló beszédének megtartására. A beiktatott esperes kiemelt fontosságúnak tartja szolgálatában azt, hogy az egyházi törvények megfelelő medret szabjanak a lelki életnek, ugyanakkor a kettő együtt tegye elevenné, vonzóvá, egyszersmind küldetését betöltő közösséggé egyházmegyéjét. Lényegesnek tekinti az átláthatóságot, korrektséget, testvériséget is. „Könyörgésem egy csupán: hogy soha ne feledkezzem meg, akár csak egy percre is arról, amit a beiktatási meghívóra kiírt jézusi szó hirdet: nélkülem semmit nem tudtok cselekedni. Kegyelmet csak tőle nyerhetünk, egymásnak testvérei csak általa lehetünk, megújulást, életet, jövőt csak benne hirdethetünk. Kegyelmének koldusaként, életem minden dolgát az ő kezébe téve kezdem meg esperesi szolgálatomat” – fejezte be székfoglalóját Ördög Endre. A közgyűlés köszöntőinek sorában elsőként Koczor György espereshelyettes kért szót, aki elmondta, hogy közel féléves helyettesítés után féltő szeretettel, ugyanakkor örömmel adja át az esperesi hivatalt szolgatársának. Jankovits Béla az egyházkerület espereseinek köszöntését hozta, majd dr. Huszár Pál adjunktus tett utalást a bakonytamásiak bevezetőben említett büszkeségére. A testvéregyházak nevében Horváth István kanonok köszöntötte az új esperest. Végezetül Ittzés János püspök kért szót. A Nyugati (Dunántúli ) Egyházkerület vezetője az esperesi hivatal fontosságáról beszélt (a diktatúra évtizedei után a zsinat úgy döntött, hogy megerősíti az egyházmegyék szerepét az egyházi hierarchiában), és reménységét fejezte ki, hogy Ördög Endre személyében olyan taggal egészült ki az esperesi kar, akiben mind a gyülekezetek, mind pedig az Országos Egyház alkalmas munkatársat kap.

Menyes Gyula

Társoldalak
Elérhetőségeink
Istentiszteletek
Körlevél
Térkép
Bakonytamási térképe
Alapítvány
Táborunk 2007-ben
Böjti sorozat 2007-ben
Anyák napi istentisztelet beszámoló 2007. 05.06.
Emlékeim egy találkozóról.
Gyülekezeti terem és lelkészlakás szentelése 2001-ben
Lelkészavatás a Bakonyalján 2004-ben
Tamástalanság Bakonytamásiban
2007. november 3-án az ünnepségen elhangzott beszámoló
A torony csúcszáró gömbjében elhelyezett irat
Templomszentelési hálaadó ének
Templomszentelési imádság
Bakonytamási evangélikus templom története évszámokban
Bakonytamási község elhelyezkedése és története:
Gyülekezetünk története
Egyházi épületek
A gyülekezet műkincsei:
Úrvacsorai készlet:
Bakonytamásiban születtek:
2006-ban megválasztott gyülekezeti tisztségviselők:
 
Képek

Ördög Endre
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster