Bakonytamási Evangélikus Egyházközség
 
1%

1%

 
Menü
Bakonytamási Evangélikus Egyházközség
2007. november 3-án az ünnepségen elhangzott beszámoló
 

2007. november 3-án az ünnepségen elhangzott beszámoló

Tisztelt közgyűlés! Szeretném röviden ismertetni a Bakonytamási Evangélikus Egyházközség közelmúltjának eseményeit s hogy ez anyagiakban mit jelent. Időben vissza kell tekintenem egészen 2005 őszére, amikor idekerülésemet követően megtudtam, hogy 2 év múlva lesz a templom 150 éves évfordulója, s arra fel kell újítani a templomot. Megvallom meglepődtem, amikor először találkoztam a gyülekezetnek ezzel a kérésével, mert a templom első ránézésre egészen jó állapotúnak tűnt. Betekintve a gyülekezet költségvetésébe a felújítási költség fedezetét sem láttam. Sőt azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a gyülekezet 1996-tól folyamatosan építkezik, hogy legyen egy korszerű gyülekezeti terme és elkészüljön a parókia, hogy legyen ismét helyben lakó lelkészük. Azt gondolná az ember, hogy ennyi munka után elfárad egy közösség és a lelkesedése alábbhagy. Nem ez történt, az elmúlt 2 évben is szorgoskodtunk, hogy befejeződjön a tetőtér beépítés, terepet rendeztünk, garázs és kerítés készült, s mindeközben a templomról sem feledkezhettünk meg. Adományként a templomajtó szépült meg, s lett gyülekezeti zászlónk is. A templom tetőszerkezete felett viszont eljárt az idő, egyre több helyen kezdett beázni. Ez a tény sürgetett bennünket, hogy lépjünk, mielőtt nagyobb baj lenne. Tavaly elkezdtünk pályázni, több pályázatot nyújtottunk be a templom felújításra. Ez év tavaszán tudtuk meg az örömhírt, hogy egy pályázatunk révbe ért, az Országos Egyház 5 millió forinttal támogatja a templom felújítását. Őszintén el kell mondani, ezen összeg nélkül, ismerve a szűkös önerőt, hozzá kezdeni sem tudtunk volna a munka elvégzéséhez. Hadd szabadjon elárulni azt is, mennyire örültünk a támogatásnak és mennyire hálásak vagyunk érte. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjük az Országos Egyháznak a minden reménységet felül múló támogatását. Köszönjük személy szerint Püspök Úrnak, hogy támogatta pályázatunkat. Elkezdhettük a tervezgetést. Tudtuk, hogy ezt a pénzt a lehető legjobban kell felhasználnunk, felállítottuk a fontossági sorrendet. Elsőként a beázást kellett megszűntetni, a tetőszerkezet megerősítésével, új lécezéssel, cserepezéssel. Szükségesnek láttuk, hogy ereszcsatornával is ellássuk a templomot. A homlokzat műanyag bázisú festékkel volt befestve, amely lezárta az épület természetes szellőzését, az alulról feljövő víz ennek következtében nem tudott elpárologni, ezért egyre több helyen leesett a vakolat. Szükséges volt annak kívül, belül eltávolítása, körülbelül másfél méter magasságig és utána lélegeztető vakolattal ellátni. A korábbi festés helyett a homlokzat színezése mellett döntöttünk. Megállapítottuk, ráfér a templomunkra egy belső festés is. Örömmel számolhatok be arról, hogy terveinknél végül több valósulhatott meg. Első lépésként megpályáztattuk a munkát és a bakonyszentlászlói Bakonyi Bau Kft. vezetőjét, Varga Zoltánt bíztuk meg, akinek Szentlászlón jó referenciája van az ottani evangélikus templom felújítása kapcsán. Köszönjük Varga Zoltánnak és mindazoknak, akik dolgoztak a templomon, a szépen elvégzett munkát mindannyiunk megelégedésére. Műszaki ellenőrnek Csizmadia Lászlót kértük fel, akinek szintén köszönettel tartozunk, hogy jó diplomáciai érzékkel rendelkezve segítette a megegyezés létrejöttét, s precízen látta el feladatát. Arról is beszámolhatok, hogy számszerűen ebben az évben kilenc presbiteri gyűlést tartottunk, számtalan megbeszélést folytattunk le szűkebb körben. Szeretnék köszönetet mondani a presbitériumnak, a gyülekezet felügyelőjének, aki sok feladat elvégzését vállalta magára. Szeretném azt is kiemelni, hogy ebben a folyamatban az Országos Egyházat képviselve Mekota Ervin az Építési Műemléki Osztály osztályvezetője négyszer volt jelen a megbeszélésünkön, szakértelmével segítette az itt folyó munkát. Köszönjük segítségét, hogy jó műszaki tartalommal elvégzett munka történhetett. A munkálatok 2007. július 10-én kezdődtek és október 6-án került sor a műszaki átadásra. Most pedig az elhangzottakat szeretném a számok tükrében is ismertetni. A végleges szerződéskötésig többször változtak az összegek. Ez egyrészt azért változott, mert nőt az elvégzendő feladat, másrészt nőtt az elvégzett munka műszaki tartalma. Végül a szerződéskötéskor 8 millió 700 ezer forintba állapodtunk meg. Mekota Ervin hangsúlyozta számunkra, hogy egy kis anyagi ráfordítással, arányában nagyobb műszaki tartalom valósul meg. A presbitérium nehéz döntés elé került, hogy köthetünk-e olyan szerződést, amire nincs fedezetünk. Fontosnak tartottuk, hogy az évfordulóra minden elkészüljön. Döntésünket Varga Zoltán a kivitelező azzal segítette, hogy felajánlotta, a fennmaradó 3,7 millió forintot 2 éven belül, két részletben, kamatmentesen fizethetjük ki. Ez a felajánlás eredményezte a döntésünket, hogy a teljes felújítás készüljön el ebben az évben és a fenn maradó összeget pedig 2 éven belül kell kigazdálkodnunk. Ma, mikor hálát adunk Istennek közöttünk elvégzett munkájáért, nem szabad elfeledkeznünk, hogy a felelősség vállunkról csak két év múlva kerülhet le, amikor tartozásunkat elrendezzük. Támogatásra ígéretet kaptunk. Szeretném megköszönni gyülekezetünk adakozó készségét, hisz 512 ezer forint adomány érkezett gyülekezetünk tagjaitól. Kérjük imádsággal és adományaikkal továbbiakban is segítsék az itt folyó munkát. Köszönjük mindazoknak, akik a templom felújításáért, mai ünnepségünkért és szeretetvendégségünkért fáradoztak és akik imádkoztak mindezért. Isten áldása legyen életükön! Ez a mai nap a gyülekezet örömünnepe, amikor egy közösség hálát ad Isten gazdag ajándékáért. Nekünk, akik ma itt vagyunk, megadatott, hogy mind ennek részesei lehetünk. Köszönjük Főtisztelendő Püspök Úr és az Esperes Úr szolgálatát a mai istentiszteleten, köszönjük a Bakonyszentkirály, Csesznek, Bakonyoszlopi Ökumenikus kórus énekeit. Köszönjük Németh Szabolcs lelkész kántori szolgálatát. Ismertetem: az istentiszteletet követően Ittzés János elnök-püspök Úr leleplezi és megáldja a mai nap alkalmából készült emléktáblát, mely hirdeti, hogy a gyülekezet hálát ad Istennek a templomért és megköszöni Tatay Sámuel templomépítő lelkész esperes szolgálatát, aki 1848-tól 1893-ban bekövetkezett haláláig 45 éven keresztül volt a gyülekezet lelkésze. Ezt követően Németh Tibor ismerteti Tatay Sámuel életútját. Végül a Tatay Sándor Alapítványi Középiskola műsorát hallgathatjuk meg. Köszönöm előre az ő szolgálatukat is. Vendégeinknek egy kis ajándékkal is kedveskedtünk a mai napra készült leporellóval, mely Németh Tibor kutató munkáját dicséri. Ez a leporelló képek és évszámok segítségével mutatja be a templom történetét. Köszönjük neki, hogy időt nem sajnálva kutatott és mindezt megosztotta velünk. Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a Kossuth Rádió déli harangszóját, karácsony hetében a bakonytamási templomból hallhatjuk.

Szakos Csaba

Társoldalak
Elérhetőségeink
Istentiszteletek
Körlevél
Térkép
Bakonytamási térképe
Alapítvány
Táborunk 2007-ben
Böjti sorozat 2007-ben
Anyák napi istentisztelet beszámoló 2007. 05.06.
Emlékeim egy találkozóról.
Gyülekezeti terem és lelkészlakás szentelése 2001-ben
Esperes a Bakony mélyén
Lelkészavatás a Bakonyalján 2004-ben
Tamástalanság Bakonytamásiban
A torony csúcszáró gömbjében elhelyezett irat
Templomszentelési hálaadó ének
Templomszentelési imádság
Bakonytamási evangélikus templom története évszámokban
Bakonytamási község elhelyezkedése és története:
Gyülekezetünk története
Egyházi épületek
A gyülekezet műkincsei:
Úrvacsorai készlet:
Bakonytamásiban születtek:
2006-ban megválasztott gyülekezeti tisztségviselők:
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster