Bakonytamási Evangélikus Egyházközség
 
1%

1%

 
Menü
Bakonytamási Evangélikus Egyházközség
Bakonytamási evangélikus templom története évszámokban
 

Bakonytamási evangélikus templom története évszámokban

1030-1038 István király II. törvénykönyvében foglaltak értelmében épült meg a falu első temploma – tartotta egy 18. századi helyi hagyomány 1524 A falu plébánosának említése; közvetett bizonyíték középkori templom létezésére 1642 Az evangélikus gyülekezet első ismert harangjának öntési éve 1711 Az evangélikusok felújítják és használatba veszik a középkori templomot 1748 A templom építészeti felmérése; boltozatán a Fájdalmas Szűzanya freskója, kívül sekrestye romjai 1773 Templomfelújítás; a freskó leverése 1786 Templomfelújítás 1791 Az evangélikus gyülekezet második ismert harangjának öntési éve 1793 Tűzvészben leég a templom 1793 A győri evangélikus gyülekezet tűzkársegély címén a helyieknek adományozza 1715-ös évszámmal ellátott, aranyozott ezüst gyóntatókelyhét 1795 Vági János és Nemes Bors János négy, ónból készült gyertyatartót adományoz az oltárra 1795 A tűzvész után helyreállított templom felszentelése 1834 A gyülekezet harmadik harangjának felszentelése 1843 A gyülekezet megvásárolja a jelenleg is használatos orgonát 1846 Németh János márvány keresztelőkutat adományoz 1857 Tatay Sámuel lelkész tervei szerint kibővítik a templomot; a régi falakat megmagasítják, nyugati irányban meghosszabítják, tornyot emelnek 1857 A. M. Herz győri festő elkészíti az oltárképet Ihász Imre és neje a kisebb, nyolckarú csillárt adományozzák 1863 Nyári József és neje, Jakó Zsuzsánna két nagyobb, fa gyertyatartót adományoz az oltárra 1864 A gyülekezeti tagok közadakozásból megvásárolják a nagyobb, oltár előtti, tizenkét karú csillárt 1907 A templomépítés 50. évfordulója, teljes templomfelújítás 1917 Két harang elrekvirálása hadi célokra 1920 A leányegyesület új, kovácsoltvas oltárkerítést és bársonytérdeplőt adományoz 1923 A gyülekezet közadakozásból két új harangot rendel a soproni Seltenhofer cégnél 1930 k. Templomkerítés megépítése 1934 A templom bekapcsolása a villamos hálózatba 1945 A II. világháború helyi harcaiban súlyosan károsodik a templomtorony 1947 A sérült templom helyreállítása, torony megmagasítása 1957 A templomépítés 100. évfordulója, a templombelső felújítása 1972 A templom külső felújítása 1993 Templomfelújítás; toronysisak fedése, oltárkép és csillárok restaurálása, padok cseréje, járólap csere és villany rekonstrukció 2007 A templomépítés 150. évfordulója, teljes templomfelújítás; tetőszerkezet felújítás, templomtető cserepezése, ereszcsatorna felszerelése, kívül-belül szellőző vakolat felvitele és emléktábla állítás

(Címlap felső képe: A bakonytamási evangélikus templom. Részlet Vizer 1794-ben készült térképéről. Veszprém Megyei Levéltár Térképtár, T 584.)

Cím: Bakonytamási Evangélikus Egyházközség 8555 Bakonytamási, Széchenyi u. 3. Tel: 89/352-642, Mobil: 20/8244-372 E-mail: csaba.szakos@lutheran.hu http//: bakonytamasi.lutheran.hu www.bakonytamasi.hu

Társoldalak
Elérhetőségeink
Istentiszteletek
Körlevél
Térkép
Bakonytamási térképe
Alapítvány
Táborunk 2007-ben
Böjti sorozat 2007-ben
Anyák napi istentisztelet beszámoló 2007. 05.06.
Emlékeim egy találkozóról.
Gyülekezeti terem és lelkészlakás szentelése 2001-ben
Esperes a Bakony mélyén
Lelkészavatás a Bakonyalján 2004-ben
Tamástalanság Bakonytamásiban
2007. november 3-án az ünnepségen elhangzott beszámoló
A torony csúcszáró gömbjében elhelyezett irat
Templomszentelési hálaadó ének
Templomszentelési imádság
Bakonytamási község elhelyezkedése és története:
Gyülekezetünk története
Egyházi épületek
A gyülekezet műkincsei:
Úrvacsorai készlet:
Bakonytamásiban születtek:
2006-ban megválasztott gyülekezeti tisztségviselők:
 
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster